MUDr.Sylvie Saifrtová
rovnátka ltm s.r.o.

foto - Sylva Saifrtová

Kvalifikace:

2006 specializační atestace Ortodoncie
2003 kolokvium pro udělení licence praktický zubní lékař
2002 atestace I.stupně stomatologie
1994-2000 1. lékařská fakulta University Karlovy obor stomatologie

Odborná praxe:

2007 - dosud Ortodontický konzultant pro centrum zubní péče Dentaktiv, Praha
2006 - 2007 Ortodontický konzultant American Dental Associates Prague
2003 - dosud Ortodontické oddělení stomatologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze
2003 Měsíční stáž na ortodontickém oddělení UAB Birmingham Alabama USA
2000 - 2003 Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Členství v profesních organizacích:

Světová ortodontická organizace (WFO)
Česká stomatologická komora (ČSK)
Česká ortodontická společnost (ČOS)
Evropská ortodontická společnost (EOS)

Absolvované odborné kurzy – od otevření praxe:

2009 Včasná léčba, Dr. Marco Rosa
2009 Diagnostika a plánování obličejové estetiky a léčby u ortodonticko.cirurgických pacientů, G.W.Arnett, R.P. McLaughlin
2007 Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe, MUDr. Marek, Ph.D., Doc. MUDr. Starosta, Ph.D.
2007 Interceptivní léčba pacientů jako příprava na ortognátní operaci, MUDr. Petr, MUDr. Foltán, Ph.D.

Přednášky, Publikace, Postery:

2008 Odborná publikace "Možnosti předpovědi a zobrazení léčebných změn" Ortodoncie, 2008, č.1
2006 Přednáška na kongresu ČOS "Jak přesný je videoimaging?", přednáška byla hodnocena jako nejlepší v sekci mladých autorů
2006 Poster na kongresu ČOS "Ortodonticko chirurgická léčby pacientky s výrazným gummy smile"
2006 Poster na kongresu ČOS "Napřímení mediálně skloněného a retinovaného dolního druhého moláru – použití osteosyntetického šroubu jako kotevního implantátu", poster byl hodnocen jako nejlepší po grafické stránce
2006 Přednáška na kongresu ČOS v sekci pro ortodontické asistentky na téma "Ortodonticko – chirurgická léčba"
2005 Přednáška na kongresu EOS v Amsterdamu v sekci postgraduálních studentů na téma "Otevřený skus"
2001 spoluautorka článku "Multidisciplinární léčba pacientů s defekty obličejových kostí a alveolárních výběžků", Quintessenz 2001 č.10
2001 Poster na kongresu ČOS "Technické aspekty a biomechanické principy terapie obličejovou maskou"
Nahoru
Česká verze

copyright Arectus Multimedia, s.r.o., MUDr. Sylvie Saifrtová 2007, , TOPlist