Informace o léčbě dětí (do 12 let)

U některých pacientů může být již ve věku 5-6 let vhodná ortodontická konzultace. Většinou je indikována praktickým stomatologem. Léčba v tomto věku je především preventivní, kdy se snažíme zabránit rozvoji vady.

Ve věku 7 let, kdy se začínají měnit zuby, je ortodontická konzultace vhodná a můžete na ni přijít i bez doporučení praktického stomatologa. Některé ortodontické vady jako stěsnání, mezery mezi zuby, předkus, nadpočetné nebo chybějící zuby a někdy poruchy růstu čelistí, jsou dědičné. Další vady mohou vzniknout "díky" zlozvykům jako je cucání palce, dále ústním dýcháním nebo předčasným ztrátám mléčných zubů z důvodů špatné hygieny. K rozvoji ortodontických vad dále přispívají úrazy zubů a hlavy. U některých pacientů se dědičná vada kombinuje s vadou získanou. Většinu vad jsme schopni úspěšně léčit.
Včasné odhalení vady nám umožňuje její snadnější léčbu. Pokud se vada odhalí až ve stálém chrupu nebo po ukončení růstu, může být její léčba obtížnější. Proto ve věku 7 let doporučujeme první ortodontickou konzultaci.

Léčba nemusí být zahájena, ale pacient bude dále sledován a jeho léčba potom zahájena v době pro něj nejvhodnější.
U pacientů, u kterých je včasná léčba zahájena, jde většinou o to, aby se vada nezhoršila a léčba ve stálém chrupu byla jednodušší a kratší.
Včasná léčba může:

řídit růst čelistí
snížit riziko úrazu předních zubů při předkusu
odstranit zlozvyky jako je cucání palce apod
zlepšit retní uzávěr
řídit prořezávání stálých zubů do lepšího postavení

Podezření na vznik ortodontické vady můžete mít, když vaše dítě:

předčasně přijde o mléčné zuby ( z důvodu kazu nebo úrazu)
má problémy s příjmem potravy – špatně kouše
dýchá ústy
cucá si palec
má stěsnané zuby
kouše si dolními zuby do patra
zuby se při dokousnutí nepotkávají

Pokud některý z těchto problémů zjistíte, nezávisle na věku vašeho dítěte je dobré ho přivést na konzultaci. Nemusíte čekat, až mu bude 7 let.


Často kladené otázky:


Co je preventivní ortodontická léčba?
Cílem preventivní léčby je zabránit vzniku vady. Například při předčasných ztrátách mléčných zubů se snažíme zabránit ztrátě místa pro prořezávající stálé zuby.

Co je interceptivní ortodontická léčba?
Interceptivní léčba je taková, bez které by se vada stala vážnější a její léčba by následně byla komplikovanější. Cílem je odstranit příčinu vady a zmírnit její projev. Příkladem takové léčby je například zabránění cucání palce, které způsobuje otevřený skus, dále držení nebo získání místa pro stálé zuby při předčasných ztrátách dočasných aj. Interceptivní léčba se provádí v dočasném a ve smíšeném chrupu a může mít i několik fází.

Co je ortodontická léčba všeobecně?
Ortodontická léčba upravuje nepravidelnosti zubů a čelistí a tím zlepšuje funkci a estetiku chrupu. Může začít v kterémkoliv věku a může mít několik fází.
Ortodontická léčba může být i součástí celkového léčebného plánu pacienta, kdy spolupráci jednotlivých specialistů ( chirurg, parodontolog, protetik) řídí praktický stomatolog. Po ukončení ortodontické léčby nosí pacient retainery neboli snímací rovnátka pro stabilizaci výsledku.

Co je mezerník?
Mléčné zuby drží místo pro své stálé nástupce. Pokud dojde k předčasné ztrátě mléčného zubu z důvodu kazu nebo úrazem, je třeba místo pro stálého nástupce držet. Toto místo držíme pomocí mezerníku, který je buď napevno v ústech nebo je vyndavací.

Proč se někdy extrahují dočasné zuby?
Při velkém stěsnání stálých řezáků se někdy přikláníme k řízeným extrakcím dočasných zubů, abychom umožnili prořezání stálých zubů na správném místě a ve správnou dobu, protože by mohlo dojít k zadržení stálých zubů v kosti a tím ke vzniku závažnějšího problému. Následně jsou někdy nutné extrakce i ve stálém chrupu. Na tyto takzvané seriové extrakce navazuje většinou léčba fixním aparátem po prořezání zbylých stálých zubů.
U starších pacientů, kteří již mají kompletní stálý chrup, je někdy nutné před zahájením ortodontické léčby provést extrakce stálých zubů pro dosažení ideálního skusu a estetiky.

Jak růst ovlivňuje ortodontickou léčbu?
Růst a ortodontická léčba se mohou vzájemně doplňovat. Předkus horních řezáků je například často způsoben menším růstem dolní čelisti spolu s vykloněním horních řezáků dopředu. U rostoucího pacienta můžeme rovnátkem ovlivnit rozdílný růst čelistí a tím vadu zcela vyléčit nebo alespoň zmírnit. Pokud je ale rozdíl v růstu čelistí příliš velký, je indikována kombinovaná ortodonticko chirurgická léčba.
První ortodontickou konzultaci proto doporučujeme ve věku 7 let, aby se včas odhalily případné růstové problémy.

Jaká rovnátka se používají při problémech s růstem čelistí?
Při léčbě, která se snaží ovlivnit růst čelistí, je používají některé speciální aparáty nebo přídatná zařízení. Používáme větší tzv. ortopedické síly, které působí na kost.

Zevní tah (headgear nebo extraorální tah): toto zařízení působí silou na horní čelist. Ovlivňuje tak horní stoličky, které se snaží posunovat dozadu a tím získávat místo pro přední zuby. Skládá se z vnitřního a zevního ramene, které jsou spojené čepičkou u tahu vysokého nebo popruhem za krk u tahu krčního. Aby zevní tah dobře fungoval, musí se nosit minimálně 12 hodin denně.

Funkční aparát: Funkční aparát je vyndavací rovnátko, které je vyrobené v takovém skusu, jakého chceme léčbou dosáhnou ( konstrukční skus). Nosí se na noc a jeho efekt je závislý na spolupráci pacienta.

Expanzní aparát pro horní čelist (Hyrax): při velkém zúžení horní čelisti, kdy vzniká tzv. zkřížený skus, je třeba horní čelist rozšířit do šířky. Tento aparát je pevně nasazen na horní zuby; šroubem, který je na patře, se v pravidelných intervalech otáčí a tím dochází k rozšíření patrového švu.


Může moje dítě s rovnátky sportovat?
Ano, ale u kontaktních sportů doporučujeme chránič.

Ovlivňuje ortodontická léčba hru na hudební nástroje?
Hra na trubku může být problematická, ale na rovnátko se dá po určité době zvyknout a ve hře pokračovat. U jiných hudebných nástrojů problém nebývá.

Proč trvá ortodontická léčba někdy déle než byl odhad na začátku?
Délku léčby na začátku pouze odhadujeme. Pacienti rostou různě rychle a jejich reakce na léčbu je také různá. Ortodontista chce dosáhnout co nejlepšího možného výsledku, a proto nechce léčbu zbytečně předčasně ukončit. Nejdůležitějším faktorem, který délku léčby ovlivňuje, je dobrá spolupráce pacienta.

Nahoru

copyright Arectus Multimedia, s.r.o., MUDr. Sylvie Saifrtová 2007, , TOPlist